refusioner og aflysninger

FÖRSÄKRINGSVILLKOR
Det går att få tillbaka betalningen för de summor som betalats som handpenning genom vid bokningen och som uppgår till € 14,00 per person, (gratis för barn upp till 4 år). Garantin gäller från det datum då kontraktet skickas för de personer som är försäkrade och förfaller 24 timmar före avresedatumet och gäller bara om den försäkrade inte har möjlighet att resa på grund av en av följande orsaker: sjukdom, olycka, olycksfall eller dödsfall gällande honom själv eller den äkta maken, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, svärdöttrar eller svärsöner; materiella skador efter brand eller naturkatastrofer som förstör den försäkrades ägodelar och gör att denne måste vara närvarande.

UNDANTAG
Annulleringen får inte göras på grund av andra skäl, som till exempel arbete, läkarbesök, akuta situationer, kroniska sjukdomar och neuropsykiatriska sjukdomar, strejker osv…

BETALNINGSBEFRIELSE
Ingen betalningsfrielse anvendes. Undtagelse: hvis aflysningen er inden for 21 dage fra datoen for opholdet starten, det vil blive afholdt en betalningsfrielse af Euro 40,00.

ANNULLERINGSVILLKOR
Vid annullering av semestern måste företaget Mare In S.r.l. omedelbart informeras. Om annulleringen beror på ett av de skäl som täcks av försäkringen, ska informationen ske skriftligen till en av företagets adresser eller via fax 0039 018 221163 inom 5 dagar från händelsens uppkomst. Läkarintyg eller annan dokumentation som bevisar orsaken till annulleringen ska bifogas.